Dokumenter ifm Årsmøte 2023

Vedlagte link gir deg tilgang til dokumenter som skal deles med medlemmer i forkant av årsmøte 2023.

Her finner du agenda, årsmelding, regnskap 2022 og budsjett 2023 og saker til behandling.

https://drive.google.com/drive/folders/1RuEix-CmGpW4Y6WigwgxFMvMWXsFKmeP?usp=sharing