Informasjon til nye trenere

Informasjon til nye trenere:

Velkommen som trener for Romolslia Sportsklubb.

Vi kaller oss “den lille klubben med det store hjertet” og for oss er mangfold, inkludering, fair play og gode verdier viktig.

Vi ønsker at klubben skal drive med målrettet arbeid for gode oppvekstvilkår for barn og unge i Romolslia og omegn, og dere som trenere er i første linje som viktige støttespillere i dette arbeidet. Styret i Romolslia SK skal legge til rette for at nettopp du lykkes i rollen som trener.

Hvordan starter vi lag i Romolslia SK?

Styret arrangerer “kickoff” for kullet som skal starte på skolen i mai hvert år. I etterkant av treningen samles klubb og foresatte for å danne lag. Da er det viktig at alle er med og kan komme med forslag for hva man kan bidra med. Ikke alle kan bli trenere, men alle kan bidra med noe.

Ballskole: (Et samarbeid mellom Romolslia SK og Selsbakk IF)

Det første året tilbyr vi ballskole, som er et samarbeid mellom Romolslia SK og Selsbakk IF. Her spiller ungene fotball fra våren før de starter på skolen og frem til høstferien. Deretter spiller de håndball i regi av Selsbakk IF fram til våren igjen. Dette første året betales kun medlemsavgift til klubbene som dekker forsikring til spilleren. I etterkant av dette året kan lagene selv bestemme om de skal melde opp lag til fotball eller håndball, eller begge deler som mange lag gjør. Allsidighet i idrett er viktig og vil være både skadeforebyggende, motiverende og positivt for ungene.

Det første året tilbys kun fotball på sommeren og håndball om vinteren men fra år nr 2 ønsker vi at det også tilbys fotball om vinteren gjennom en trening i uken og at man melder opp til cuper osv.

Politiattest: 

Styret i Norges Idrettsforbund har vedtatt at norsk idrett skal kreve politiattest for å sikre at ingen som har begått seksuelle overgrep mot barn skal jobbe med barn innen idretten. For Romolslia SK medfører dette at alle trenere, sportslig utvalg og styret må fremlegge politiattest. Den finner dere på denne linken: https://www.politiet.no/tjenester/politiattest

For å kunne søke om politiattest må det fylles ut en bekreftelse på formålet om søknaden. Denne fylles ut av klubben og leveres til deg som vedlegg til søknaden. For å kunne fylle ut denne bekreftelsen må dere sende navn og personnummer til styret@romolslia.no Merk mailen med politiattest.

Når attesten kommer, skal denne fremvises for leder, nestleder eller sportslig leder i klubben.

Trenerkurs:

Vi oppfordrer alle nye trenere i klubben til å melde seg på Grasrottrenerkurs i regi av NFF. Der er det ulike kurs rettet mot de ulike årsklassene. Kursavgift dekkes av klubben i sin helhet.

Link til påmelding legges ut på facebooksiden til trenerne hver vår og høst.

Nor-Contact:

Romolslia SK samarbeider med Nor-Contact. De har en butikk på Heimdal sentrum og i midtbyen. Her får vi 20% klubbrabatt på klær og sko om man oppgir at man er medlem i klubben.

Nettbutikk med kolleksjonen vår finner dere på vår nettside: Romolslia Sportsklubb.

Trenerpakke:

Når dere danner lag får dere utlevert en bag med vester og litt førstehjelpsutstyr. I tillegg får dere et draktsett til alle spillere. Shorts og sokker må spillerne betale selv i tillegg til ny drakt når denne blir for liten. Men husk at det er mulig å arve eller kjøpe billig utstyr som eldre spillere har vokst ut av.

Treningstid:

Treningstid fordeles på våren gjennom et trenerforum med alle trenere og sportslig utvalg. Banekalendere finner dere her: Banedisponering Romolslia Sportsklubb

Husk at kamper har prioritet fremfor treninger.

Om vinteren er kunstgressbanen vinterstengt. Da trener vi i gymsalen på Romolslia Skole. Fordeling av treningstid gjøres hvert år etter høstferien.

I tillegg bruker vi å få tilgang til kommunal bane en dag i uken gjennom hele vinteren. Her er det de eldste lagene som får prioritet på treningstid.

Treningsverktøy:

Romolslia SK samarbeider med CoachYou som er et treningsverktøy for flere idretter, deriblant fotball. Her er det tips til øvelser basert på alder og nivå og man kan også bruke det til kommunikasjon med spillere når de blir eldre. Tilgang til CoachYou får dere fra sportslig leder.

Kommunikasjon og plattformer:

Romolslia SK bruker facebook og mail for å kommunisere med trenere og foreldrekontakter. Facebook-gruppen “Romolslia SK trenergruppe” og “RSK foreldrekontakter” blir brukt aktivt. I tillegg har Romolslia SK sin egen facebookside Romolslia Sportsklubb Facebook.

Mange lag benytter seg av Spond når det gjelder påmelding til treninger, kamper og cuper og det er ofte lurt å opprette egne facebookgrupper på lagsnivå for enkel kommunikasjon og informasjonsdeling.

FIKS:

Fiks er NFF informasjons- og kommunikasjonssystem på nett. Sportslig leder er klubbens FIKS-administrator. Han/hun har blant annet ansvaret for spillerregistrering, lagspåmelding, behandling av overgangssaker og annen brukeradministrasjon. Fra ungdomsfotball (13år) og oppover må trener/oppmann selv ordne seg bruker i FIKS, da man blant annet får ansvaret for å registrere lag til kamper selv. Dette må gjøres senest to timer før kamp, hvis ikke får laget bot. Ta kontakt med sportslig leder for mer informasjon.

Utstyr:

I Romolslia SK deler vi på baller og utstyr. Alle baller ligger i ball-nett og det skal være ca 10 baller i hvert nett. Det er 3 forskjellige størrelser baller, 3er, 4er og 5er baller. Sørg for å holde orden i utstyrsboden og rydd opp etter dere og andre hvis noen glemmer det. Utstyret skal alltid legges tilbake etter trening eller kamp såfremt ingen andre voksne tar ansvar for det. Ingen spillere eller andre utenforstående skal ha tilgang i utstyrsboden.

Sonekvelder:

I barnefotballen opp til og med 9 år spiller man sonekvelder i stedet for seriespill. Det går ut på at alle lagene i nærområdet samles for å spille flere små internkamper mot hverandre på en og samme ettermiddag. Klubbene bytter på å arrangere sonekvelder og det er Kolstad fotball som har ansvaret for kampoppsett.

Sonekveldene spilles på onsdag ettermiddag om våren og søndag ettermiddag om høsten.

Lagene må påregne å arrangere minimum 1 sonekveld i løpet av sesongen men styret vil hjelpe lagene med sin første sonekveld. Informasjon om hvordan sonekveldene skal arrangeres ligger i en egen perm merket sonekveld.

Lagskontoer:

Alle lag må opprette en lagskonto som er tilknyttet klubben. En person fra laget (trenger ikke være trener) får tilgang til denne og kan administrere denne med påmeldingsavgifter til cuper og andre aktiviteter. Inntekter fra egne dugnader skal også inn på denne konto. Årsaken er krav om bokføring av alle inntekter/utgifter som er tilknyttet klubben.

Det er mulig å vippse til denne kontoen også, men da er det noen kroner i gebyr.

For å opprette lagskonto, ta kontakt med vår kasserer via mail: faktura@romolslia.no

Dugnader: 

For å holde treningsavgiften lav arrangerer klubben 2 dugnader hver sesong, en om våren og en om høsten. Klubben varierer litt i hva vi selger, men en av dugnadene er alltid salg av toalettpapir og tørkerull som gir klubben god avkastning. Dugnadene kan gjennomføres uten noen private utlegg hvis man gjør en liten salgsinnsats til venner, naboer og familie.

Det er også et alternativ å kjøpe seg ut hvis man ønsker det. Da betaler man inn beløpet som klubben ville fått i overskudd ved salg.

Lagene kan også arrangere egne dugnader men det er viktig at disse ikke går ut over klubben sine. Derfor har klubben vedtatt karanteneplikt for lagsdugnader i mai og nevember måned, da disse er forbeholdt klubbens dugnader.    For info om dugnad, send mail til faktura@romolslia.no

Sportslig plan:

Alle trenere i Romolslia SK er forpliktet til å følge de sportslige målsetninger og retningslinjer som er vedtatt av klubben. Vi oppfordrer alle nye trenere til å lese og sette seg inn i sportsplanen vår. Den ligger på hjemmesida vår her: Sportsplan Romolslia Sportsklubb. Her står det blant annet hvilke føringer klubben har lagt for trening av lag i alle alderstrinn, hvordan vi som klubb skal stå frem, og hvilke mål og visjoner klubben har.

Innmelding:

Alle spillere må være medlemmer av klubben for å være forsikret gjennom aktiviteten med tanke på skader eller uhell. Vi oppfordrer også alle andre til å melde seg inn da vi får tildelt aktivitetsmidler og andre inntekter basert på medlemstallet. Innmelding gjøres via min idrett. Innmelding Romolslia Sportsklubb.

Medlemsavgiften er på 200,- pr år, pr person.

Trenerforum:

Vi er opptatt av å skape et godt miljø i klubben på tvers av alder. Vi oppfordrer trenere til å bli kjent med andre trenere i klubben og få til samarbeid på tvers av årsklasser.

Trenerforum er en fin anledning til å bli kjent med andre trenere, få inspirasjon til øvelser, og inngå samarbeid med andre lag.

Trenerforum arrangeres enten med fysisk oppmøte eller via digitale plattformer. Det er sportslig leder som er ansvarlig for å gjennomføre disse. Saker som man ønsker å ta opp på trenerforum avtales direkte med Sportslig leder via mail: sportsligutvalg@romolslia.no

Styret:

Saker som angår klubbens drift og organisasjon kan tas opp med styret. Styret har egen mail: styret@romolslia.no

Sportslig utvalg:

Ved behov for faglig oppfølging, spørsmål og tips til øvelser/arrangementer, ta kontakt med sportslig utvalg i klubben på mail: sportsligutvalg@romolslia.no

Tusen takk for alt du du er med på å gi barn og unge i Romolslia og omegn gode fotballopplevelser! Du gjør en viktig forskjell, og vi er glad for å ha deg på laget!