Politiattest

Styret i Norges Idrettsforbund har vedtatt at norsk idrett skal kreve politiattest for å sikre at ingen som har begått seksuelle overgrep mot barn skal jobbe med barn innen idretten. For Romolslia SK medfører dette at alle trenere og voksenpersoner i alle idrettsgrener, sportslig utvalg og styret må fremlegge politiattest. Den finner dere på denne linken: https://www.politiet.no/tjenester/politiattest

For å kunne søke om politiattest må det fylles ut en bekreftelse på formålet om søknaden. Denne fylles ut av klubben og leveres til deg som vedlegg til søknaden. For å kunne fylle ut denne bekreftelsen må dere sende navn og personnummer til styret@romolslia.no (Merk mailen med politiattest.)

Når attesten kommer, skal denne fremvises for leder, nestleder eller sportslig leder i klubben.